Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser