Gassdirektivet: felles regler for det indre marked for gass (til 30.6.2004)