Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat