Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper