Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat