Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1567 av 18. oktober 2018 om korrigering av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 om godkjenningen av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, L-cystein-hydroklorid-monohydrat, glycin, mononatrium-glutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og L-cystein-hydroklorid-monohydrat til alle dyrearter unntatt katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1567 of 18 October 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2018/249 concerning the authorisation of taurine, beta-alanine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteine, glycine, monosodium glutamate and L-glutamic acid as feed additives for all animal species and L-cysteine hydrochloride monohydrate for all species except cats and dogs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting i vedlegg til regulering (EU) nr. 2018/249 som gjelder godkjenning av bla aminosyrene glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat. I vedlegget til reguleringen er det angitt under «andre bestemmelser» at anbefalt størsteinnhold er 25 g/kg. Dette skal være 25 mg/kg. Under «Kjemisk betegnelse, beskrivelse» er setningen «Produsert ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse», erstattet av «Produsert ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse». Dette har bakgrunn i at man vil få fram et poeng at disse aminosyrene ikke kan produseres ved hydrolyse av menneskehår.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet