Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1567 av 18. oktober 2018 om korrigering av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 om godkjenningen av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, L-cystein-hydroklorid-monohydrat, glycin, mononatrium-glutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og L-cystein-hydroklorid-monohydrat til alle dyrearter unntatt katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1567 of 18 October 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2018/249 concerning the authorisation of taurine, beta-alanine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteine, glycine, monosodium glutamate and L-glutamic acid as feed additives for all animal species and L-cysteine hydrochloride monohydrate for all species except cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting i vedlegg til regulering (EU) nr. 2018/249 som gjelder godkjenning av bla aminosyrene glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat. I vedlegget til reguleringen er det angitt under «andre bestemmelser» at anbefalt størsteinnhold er 25 g/kg. Dette skal være 25 mg/kg. Under «Kjemisk betegnelse, beskrivelse» er setningen «Produsert ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse», erstattet av «Produsert ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse». Dette har bakgrunn i at man vil få fram et poeng at disse aminosyrene ikke kan produseres ved hydrolyse av menneskehår.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro