Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat