Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat