Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse