Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Bulgaria, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland