Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/145 av 30. januar 2019 om korrigering av den nederlandske utgaven av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

Commission Regulation (EU) 2019/145 of 30 January 2019 correcting the Dutch language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2019)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder retting av feil i den nederlandske oversettelsen av Fôrmiddelkatalogen (regulering EU nr. 68/2013).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en administrativ endring som ikke har konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få følgende økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser ikke rettsakten å være EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0145
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro