Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser