Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser