Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking