Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser