Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser