Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)