Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser