Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser