Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner