Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering