Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1802 av 27. november 2020 om endring av brukerveiledningen som beskriver de skritt som det er nødvendig å ta for å delta i EMAS under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2020/1802 of 27 November 2020 amending the user’s guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2021)

Sammendrag av innhold
Det gjøres endringer i brukerveiledingen for hvordan og i hvilke tilfeller verifikasjoner av organisasjoner med mange underenheter skal gjennomføres. Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i EF 1221/2009, EMAS-forordningen.

Merknader
Brukerveiledningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og krever heller ingen forskriftsendring.

Status
Forordningen er vedtatt i EU 27. november 2020 og publisert i Official Journal.

Rettsakten er innlemmet i EØS avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro