Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.