Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl