Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonicamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand