Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: (Z)-13-heksadecen11-yn-1-ylacetat mfl.