Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.