Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter