Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser