Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen