Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser