Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser