Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser