Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU av 5. oktober 2012 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Canada som ekvivalent med forordning EU No 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2012/630/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Canada as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

ESMA har i sin vurdering 18. april 2012 ansett det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kanadiske kredittvurderingsbyråer for å være ekvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009.

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at kanadisk regelverk for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Beslutningen medfører at kredittratinger foretatt av godkjente kanadiske kredittvurderingsbyråer kan benyttes i EU til å oppfylle regler fastsatt på finansområdet.

Kommisjonen vil i samarbeid med ESMA fortsatt følge med i utviklingen i de kanadiske rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer, og oppfyllelsen av de betingelser som har dannet grunnlag for beslutningen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. oktober 2012. Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.10.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012
Opphører å gjelde
19.08.2019
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 587-588
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EU) nr. 1060/2009)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2016
Anvendes fra i Norge
12.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0630
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro