Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser