Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre