Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om retting av den italienske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

(Draft) Commission Implementing Regulation correcting the Italian language version of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) The Italian language version of Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 contains inconsistent terminology in the Annex, Section 5, SERA.5025, point b) and in Appendix 4, the first row of the table and in the footnotes (**) and (***) as regards air-ground voice communications.

(2) The Italian language version of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 should therefore be corrected accordingly. The other language versions are not affected.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee referred to in Article 127(1) of Regulation (EU) 2018/1139

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet