Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring