Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for utvalgsundersøkelsen på inntekts- og levekårsområdet om tilgang til tjenester i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

(Draft) Commission Implementing Regulation specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on access to services pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure that implementation of the income and living conditions domain is conducted accurately, the Commission should specify the technical items of the data sets on access to services.

(2) The income and living conditions domain provides the information required by the European Semester and the European Pillar of Social Rights, in particular on income distribution, poverty and social exclusion. It also provides information for various other Union policies related to living conditions and poverty. In this context, detailed information on access to services, in particular on use of services, affordability, unmet needs and reasons should be provided to the Commission (Eurostat).

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee established by Article 7 of Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet