Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antall og titler på variabler for området inntekts- og levekår når det gjelder tilgang til tjenester

(In preparation) Commission Implementing Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables in the income and living conditions domain on Access to services

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 4.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 4.8.2022)

EU-statistikker over indkomstforhold og levevilkår: variabler om adgang til tjenesteydelser skal indsamles hvert 6. år

Dette initiativ indeholder listen over variabler, der skal indsamles i forbindelse med EU-undersøgelsen om indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for sættet af variabler om adgang til tjenester (indsamlet hvert 6. år).

Dette sæt vil give oplysninger om brugen af tjenester, herunder plejetjenester og tjenester med henblik på en uafhængig tilværelse.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 04 august 2022 - 01 september 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)5574738

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
04.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet