Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser