Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser