Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2025