Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024