Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat