Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat