Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens