Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat