Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat