Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat